Principeovereenkomst toekomst Restaurant Joris

Foto: RTV Nunspeet

Burgemeester en wethouders van Nunspeet en restaurant Joris hebben in principe een overeenstemming bereikt over de toekomst van het restaurant. Het moet wijken voor de plannen voor de herinrichting van de Nunspeetse stationsomgeving met een ondertunneling van de Elspeterweg onder het spoor.

Kern van de overeenkomst is dat de gemeente het huidige restaurant koopt, en dat de gemeente start met de voorbereidingen om het juridisch-planologisch mogelijk te maken om restaurant Joris te vestigen op het Veluwetransferium.  

De overeenkomst is onder voorbehoud van positieve besluitvorming door de gemeenteraad, en onder voorbehoud van het ‘realisatiebesluit’. Dat is het finale besluit dat de gemeenteraad volgend voorjaar moet nemen wanneer de nodige onderzoeken zijn afgerond en er volledig inzicht is in alle zaken die nodig zijn voor de aanleg.

Verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom: “Ik ben erg blij dat er overeenstemming is bereikt met restaurant Joris. Het is een erg belangrijke stap in het proces voor onze nieuwe stationsomgeving”.

In de raadsvergadering van januari 2020 zal de gemeenteraad zich buigen over het voorstel van het college.