Procesbegeleider toekomstplan Kulturhus Elspeet presenteert resultaten

Voorafgaand aan de raadsvergadering op donderdag 19 december a.s. zal om 19:00 uur Frans de Lange de resultaten toelichten van zijn gesprekken met betrokkenen over de toekomst van het Elspeter Kulturhus. B&W van Nunspeet hadden hem gevraagd om als extern procesbegeleider gesprekken te voeren om de mogelijkheden te onderzoeken voor een breed gedragen toekomstige invulling van het gebouw.

Er is al vele jaren sprake van een moeizame exploitatie van het Kulturhus, waardoor het oorspronkelijke idee – het ten behoeve van de lokale gemeenschap onder één dak samenbrengen en doen samenwerken van een  breed scala van organisaties en instellingen op het gebied van cultuur, welzijn, zorg en dienstverlening – onder druk staat. 

De heer de Lange zal op donderdagavond 19 december a.s. het onderzoeksrapport overhandigen en toelichten aan de fractievoorzitters in de Nunspeetse gemeenteraad. De toelichting is openbaar, begint om 19:00 uur en duurt tot uiterlijk 19.30 uur, dan begint de reguliere gemeenteraadsvergadering.

Naar verwachting zal de gemeenteraad in de eerste helft van 2020 een besluit nemen over de toekomst van het Kulturhus.