Provinciale subsidie voor gemeente Nunspeet

Foto: Pixabay

Gemeente Nunspeet heeft bij de provincie Gelderland een subsidie van € 51.600 aangevraagd en toegekend gekregen. De subsidie is bestemd voor activiteiten ter versterking van techniek op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. Platform Techniek Noordwest-Veluwe gaat de activiteiten uitvoeren

Voor de subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland is overleg geweest met Platform Techniek. De subsidie is bestemd voor ondersteuning regionale samenwerking ondernemers, onderwijs en overheid voor een goede afstemming onderwijs-arbeidsmarkt-techniek. Platform Techniek Noordwest-Veluwe is de enige partij die de beoogde activiteiten uit kan voeren.

Het is het enige regionale samenwerkingsplatform waarin ondernemers en onderwijs (al vanaf 2001) samenwerken, ter versterking van aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt techniek op de Noord-Veluwe. De aanbesteding kan enkelvoudig onderhands omdat de opdrachtsom beneden de € 50.000 is. Voor de uitvoering sluit gemeente Nunspeet een overeenkomst met Platform Techniek Noordwest-Veluwe.

Oplevering door Platform Techniek is voor 15 maart 2021, waarna gemeente Nunspeet de subsidie bij de provincie Gelderland kan verantwoorden.