‘Rondom Jong’: beter samenwerken voor depressiepreventie rond jongeren

Staatssecretaris Paul Blokhuis nam vrijdag 12 april het eerste exemplaar in ontvangst van ‘Rondom Jong’: een nieuwe, slimme wegwijzer voor depressiepreventie die professionals rond een jongere beter met elkaar laat samenwerken. Gezonde School het Nuborgh College Veluvine in Nunspeet werkte als een van de eerste scholen met het instrument.

Wat is Rondom Jong
Met Rondom Jong zitten de ketenpartners samen aan tafel: school, jeugdgezondheidszorg, GGD, (school) maatschappelijk werk, wijkteam, GGZ, huisarts en gemeente. De partners doorlopen de ‘reis’ van een jongere met depressieve klachten en gaan met elkaar na of alle stappen goed zijn ingericht, wie en wat nog mist en wat er beter kan. Onder begeleiding van GGD Noord- en Oost-Gelderland maakten het Nuborgh College Veluvine en het Christelijk College Nassau Veluwe deel uit van de zes pilots waar Rondom Jong succesvol is getest.

Preventie is depressie vóór zijn
Tijdens het werkbezoek ging de staatssecretaris in gesprek met professionals van school en de partnerorganisaties die deel hebben genomen aan de pilot. “Preventie van depressie betekent dat je die depressie vóór wil zijn.“, aldus Ilonka Donker van het Nuborgh College Veluvine, “Je maakt afspraken met elkaar over de inzet van effectieve preventieprogramma’s, training van docenten en de sociale kaart”. Hij liet zich bijpraten waar jongeren naar hulp op zoek gaan, wie er voor hen belangrijk zijn en waar ze de juiste informatie vinden. Ook ging de staatssecretaris in gesprek met een jongere van de MIND Young Academy: een project waarin jonge ervaringsdeskundigen vanuit hun eigen verhaal met leerlingen in gesprek gaan. ‘Juist door te delen maak je kwetsbaarheden zoals depressie bespreekbaar’, zegt hun slogan. Met behulp van Rondom Jong worden de mogelijk blinde vlekken in die zoektocht naar preventie en hulp blootgelegd.