Schuilstallen mogen worden gebouwd in Hulshorst

De twee aangevraagde schuilstallen aan Onder de Bos en de Klarenweg in Hulshorst mogen worden gebouwd. De aanvraag is weliswaar in strijd met het bestemmingsplan maar het college van burgemeester en wethouders heeft de bevoegdheid hiervan af te wijken. Aan de daarvoor benodigde voorwaarden is voldaan.

Drie van de vier ingediende bezwaarschriften worden niet ontvankelijk verklaard. In één geval is niet aan de eisen rond de indiening van het bezwaarschrift voldaan. Voor de andere twee geldt dat de indieners geen uitzicht hebben op de plek waar de schuilstallen komen en daarmee niet rechtstreeks in hun belangen worden getroffen.

Het ingediende bezwaarschrift dat wel ontvankelijk is wordt ongegrond verklaard.In tegenstelling tot de bezwaarde vindt de commissie dat wel aan alle benodigde voorwaarden wordt voldaan. Het college moet de motivering om het bezwaar af te wijzen wel beter onderbouwen.