SGP-bijeenkomst Pineta over #Stikstof en #Pfas goed bezocht

Foto: SGP Nunspeet

De gemeentelijke afdeling van de SGP Nunspeet – Hulshorst organiseerde afgelopen week een informatieve avond over de onderwerpen stikstof en Pfas. Met diverse sprekers en meer dan 100 bezoekers was het een geslaagde avond. Tijdens de avond bleek hoe complex de materie is en welke gevolgen de genomen maatregelen hebben voor de betrokkenen, de inwoners van Nunspeet en daarbuiten.

Namens voorzitter Dirk van Garderen opende bestuurslid Bert-Jaap van der Weg de avond door kort stil te staan bij de Bijbelse opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren. Deze opdracht werd direct na de schepping al gegeven en geldt ook nu nog voor alle mensen en dus niet alleen voor Den Haag en/of de boeren.

Na de opening warmde Edwin Bouw de zaal op met een aantal pittige stellingen. Dit zorgde al snel voor interessante reacties die een mooie aanleiding vormden voor het vervolg van de avond.

Als eerste sprekers van de avond kwamen de heren Wim Bonestroo (veehouder) en Wichert van de Berg (eigenaar Berg Fourage) aan bod. Als ervaringsdeskundigen legden ze uit waar we het eigenlijk over hebben als het over het stikstofprobleem gaat. Verder schetsten ze de ontstane situatie, de gevolgen van de maatregelen voor de agrarische sector en de kracht van het opgerichte landbouwcollectief.

Aansluitend voerde Bennie Wijnne (Statenlid SGP Gelderland) het woord. Hij ging verder in op het provinciale beleid en hoe de SGP hier in staat. Duidelijk werd dat de SGP zeker geen halvering wil van de veestapel. De SGP wil zich echter inzetten voor een betrouwbare overheid, een zorgvuldig proces, een gezamenlijke inzet van stikstof- en natuurbeleid, een goed verdienmodel en respect voor boeren, natuur- en landschapsbeheerders.

De oranje cupcakes vielen tijdens de pauze goed in de smaak.

Na de pauze voerde Jaap Groothuis als wethouder van de Gemeente Nunspeet het woord. Hij gaf aan dat je moeilijk kan uitleggen dat je voor 29 mei wel vergunningen kon uitgeven en na 29 mei niet meer. De gemeente doet er dan ook alles aan dat de vergunningverlening gewoon door kan gaan. Harm Jan Polinder benadrukte dat er op het gebied van stikstof en Pfas veel ‘geframed’ wordt. Wees daarom kritisch met plaatjes met percentages wie bijvoorbeeld verantwoordelijk zou zijn voor het stikstofprobleem. De fractie van SGP Nunspeet zet zich o.a. in op het faciliteren van het gesprek tussen de ondernemers en de overheid. Zo is de Europarlementariër van de SGP Bert-Jan Ruissen en en ook Bennie Wijnne recent in de gemeente Nunspeet geweest voor een aantal bedrijfsbezoeken.

Hierna was het woord aan de zaal. Diverse bezoekers maakten hiervan gebruik om kritische vragen te stellen aan de sprekers van de avond. Na het bedanken van de sprekers sloot Harm Jan Polinder de avond af met gebed.  

Na de sluiting spraken de bezoekers nog lang met de sprekers door. Dit alles onder het genot van een drankje en een warme snack.

Al met al kijkt het bestuur van SGP Nunspeet-Hulshorst terug op een zeer geslaagde avond. De kracht van de avond zat volgens het bestuur o.a. hierin dat het stikstofprobleem lokaal werd uitgelegd. Het streven is om in de toekomst meer avonden te organiseren met thema’s die inwoners en ondernemers aangaan.