Startnotitie RES kritisch ontvangen

Foto: Energiestrategienv.nl

In de commissievergadering Ruimte en Wonen was maandagavond de startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe RES) aan de orde. Een ambitieus stuk met een doelstelling om in 2030 55 % vermindering van de CO2 uitstoot te bereiken. De gemeenten zijn hier mee door de overheid voor het blok gezet.

Op zich is de startnotitie van het college positief beoordeeld maar er blijven heel veel vragen. Vanuit de commissie is dan ook kritiek op de snelheid waarmee alles wordt doorgedrukt. Er is te weinig gelegenheid om invloed te kunnen hebben. Daarmee wordt te weinig draagvlak gecreëerd en worden zeker inwoners te weinig betrokken. Getwijfeld wordt aan de haalbaarheid, de meetbaarheid maar ook aan de betaalbaarheid van de plannen. Veel twijfels zijn er over de opgelegde samenwerking met andere gemeenten op de Noord Veluwe. Een verplichting waar we niet om heen kunnen, aldus wethouder Groothuis. Ook hij erkent dat het proces te snel gaat en de doelstelling niet reëel is. Maar we moeten wel de ambitie hebben. Duidelijk is dat het hele proces vraagt om meer communicatie en betrokkenheid van de inwoners. Tot nog toe zijn alleen georganiseerde inwoners bij het proces betrokken.