Transitievisie warmte

Foto: Pixabay

Met het terugdraaien van de aardgaswinning en ondertekening van het klimaatakkoord door Vereniging Nederlandse Gemeenten is de warmtetransitie in een stroomversnelling gekomen.

Het Rijk verwacht van iedere gemeente uiterlijk in 2021 een bestuurlijk vastgestelde Transitievisie Warmte (TVW). De Transitievisie Warmte is een gemeentelijke instrument waarin is uitgewerkt welke wijk wanneer van het aardgas afgaat en wat de alternatieve oplossingsrichting is.

De Transitievisie Warmte via de commissie Ruimte en Wonen wordt ter instemming voorgelegd aan de Nunspeetse gemeenteraad.