Tweede veerpont Nunspeet en Biddinghuizen

Foto: VVV NL

Waar het college eerder al een positieve grondhouding innam als het gaat om de 2e veer tussen Nunspeet en Biddinghuizen is besloten akkoord te gaan met een bijdrage van € 30.000,- onder eerder genoemde voorwaarden en kanttekeningen.

Aan het besluit is het volgende uitgangspunt verbonden: “Inbreng onder uitdrukkelijk voorbehoud dat sluitende dekking wordt gevonden voor totale bedrag 2e veerpont i.c.m. maximale bijdrage(n) Nunspeet zoals genoemd in rapportage.” Inmiddels heeft de exploitant de subsidieaanvraag ingediend. Er is dekking voor het totale bedrag voor de aanschaf van de 2e veerpont via bijdragen van de provincie Flevoland, de gemeente Dronten (€ 10.000,–), Gastvrije Randmeren, mits de gemeente Nunspeet ook haar deel inbrengt. Daartoe is nu besloten en wordt aan Aqua Centrum Bremerbergse Hoek een subsidie van maximaal € 30.000,– beschikbaar gesteld. Tevens wordt een bedrag van maximaal € 2.500,– beschikbaar gesteld voor bebording en bewegwijzering aan de zijde van Nunspeet.