Uitvoering omvormingsplan begraafplaats Elspeet

Foto: RTV Nunspeet

Voor de begraafplaats Elspeet is een ‘omvormingsplan beplantingen’ opgesteld in verband met de dode beplantingen zoals hagen, bomen, coniferen en sierheesters als gevolg van de extreem droge zomers van 2018 en 2019. Dit voorjaar wordt door de gemeente Nunspeet een start gemaakt met diverse werkzaamheden.

Bij het opstellen van het omvormingsplan is gekeken naar het huidige sortiment beplanting en naar meer toekomstgerichte beplanting. De nieuwe beplanting moet beter bestemd zijn tegen klimaatveranderingen. Daarnaast is gekeken naar de huidige bodemomstandigheden, omdat de begraafplaats Elspeet in het verleden is aangelegd op voormalig bos- en heideterrein waarbij de bodem te schraal is voor goede groei- en voedingsomstandigheden.

Het omvormingsplan wordt gefaseerd uitgevoerd. Dit voorjaar wordt een start worden gemaakt met de aanleg van een nieuwe beregeningsinstallatie met onder andere een nieuwe waterbron en pompinstallatie bij de werkschuur van de begraafplaats. Daarbij wordt de hoofdas van de begraafplaats gerenoveerd. Aan één zijde van de hoofdas wordt een nieuwe haag (taxus) aangebracht en bodembedekkende beplanting onder de bestaande treurbeuken. Hiervoor worden bodemverbeterende maatregelen getroffen.

Komend najaar vindt verdere fasering van het omvormingsplan plaats met de aanpak van de eerste grafkamer aan de zijde van de hoofdingang.