Veel vragen over Programmabegroting 2021-2024

Foto: RTV Nunspeet

De presentatie van de Programmabegroting 20021-2024 door het college heeft de fracties van de politieke partijen weer volop aan het werk gezet. In de reacties wordt duidelijk dat er tevredenheid is over de inhoud, maar er zijn door alle fracties ook veel vragen ingediend.

Wel is het ook bij de fracties duidelijk dat er geen grote investeringen gevraagd kunnen worden en over de hele linie geldt terughoudendheid. Het realiseren van de drie grote items is al lastig genoeg.: de Stationsomgeving, de Wiltsangh en het onderwijs vragen al om enorme financiële investeringen. De SGP vraagt om de aangekondigde verhoging van de OZB binnen de perken te houden.  Een belangrijk onderwerp blijkt de jeugdzorg te zijn. Bijna alle fracties hebben hier opmerkingen en vragen over. Voor het CDA is het tijd e stoppen met  ,polderen’ . De problemen in de jeugdzorg worden groter terwijl er door de regering te weinig geld beschikbaar komt. Voor Gemeentebelang geldt ,eerst geld dan taken’, maar ook ,de best passende zorg volstaat’.  Ook hebben partijen er moeite mee dat er steeds meer taken naar de gemeente komen zonder dat er de middelen voor geleverd worden. Veel vragen waar het college mee aan de slag kan.

Hieronder staan de vragen:

AB 2020 CDA definitief algemene beschouwingen

AB 2020 ChristenUnie definitieve versie algemene beschouwingen

AB 2020 Gemeentebelang definitief algemene beschouwingen

AB 2020 PvdA GL definitief algemene beschouwingen

AB 2020 SGP definitief algemene beschouwingen

AB 2020 VVD definitief algemene beschouwingen