Verandering: Wanneer moeten de containers aan de weg

Foto: Aconov

Aconov (afvalinzameling) reed in 2019 de huisvuilroutes op maandag en dinsdag. Door de nieuwe woonwijken in de diverse kernen van de gemeente Nunspeet is een extra dag (woensdag) nodig om het huisvuil op te halen.

De huisvuilroutes zijn hierdoor gewijzigd en dit betekent dat sommige huishoudens op een andere dag dan zij gewend zijn de container aan de weg moeten zetten. Aconov heeft deze huishoudens schriftelijk geïnformeerd en de Afvalkalender voor 2020 is huis aan huis verspreid. 

Als mensen geen brief of Afvalkalender 2020 hebben ontvangen, kunnen zij contact opnemen met de gemeente Nunspeet via (0341) 25 99 11 of met Aconov via 0800 – 22 24 111.

Via mijnafvalwijzer.nl kan men door het invoeren van postcode en huisnummer precies zien wanneer welke container aan de weg moet.