Verbod op lachgas en ballonnen opgenomen in APV

In een overzicht aanpassingen 10de wijziging ‘APV Nunspeet 2010’, is aangegeven wat per artikel is gewijzigd. De meeste wijzigingen zijn redactionele en technische verbeteringen.

Deze wijzigingen komen veelal voort uit ontwikkelingen in de rechtspraak, wetswijzigingen en tips, verzoeken en opmerkingen die de VNG van gemeenten ontvangen. Om de leefbaarheid en veiligheid van de burgers te vergroten wordt voorgesteld twee artikelen toe te voegen en 1 artikel uit te breiden.

De verkoop en het gebruik van lachgas is een landelijke trend. Hierin wordt steeds meer overlast ervaren. Voorgesteld wordt een artikel op te nemen die het verbiedt lachgas te gebruiken of verkopen als daardoor hinder, overlast of gevaar ontstaat. Ook is in de  APV een verbodsbepaling opgenomen voor het oplaten van ballonnen. Aan de raad zal worden voorgesteld deze wijzigingen op te nemen in de APV.