Vliegenoverlast rond de schaapskooi

Foto: RTV Nunspeet

Vanuit de omgeving van de schaapskooi in Elspeet zijn klachten gekomen over vliegenoverlast.

Hoewel de suggestie geuit wordt dat het bestuur van de schaapskudde de klachten niet serieus zou nemen, wordt dit bij monde van voorzitter Jan van Unen volstrekt ontkent ,,Wij nemen de klachten wel degelijk serieus”. Inmiddels is aan de omwonenden in een brief uitvoerig uitgelegd wat de oorzaak is en welke maatregelen inmiddels zijn genomen binnen de toegestane mogelijkheden. Inmiddels is ook contact opgenomen met het bedrijf Rentokil, dat binnenkort actief de muggenoverlast gaat bestrijden met middelen die zij alleen mogen inzetten.

De klacht heeft ook de gemeente bereikt. Voor de gemeente is de overlast van vliegen in deze tijd een vrij normaal verschijnsel, zeker in de buurt van een agrarisch bedrijf en zal men gewoon moeten afwachten tot het weer koud gaat worden. Zij acht de klacht afgehandeld. Waar mogelijk eerder andere bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt is men met de bestrijding gehouden aan wettelijk toegestane middelen. Met alle genomen maatregelen en nog in te zetten middelen wordt gehoopt dat deze overlast spoedig tot een eind komt. Uit reacties kan wel worden opgemaakt dat men de schaapskudde evengoed een warm hart toedraagt en deze ook graag in stand wil houden, maar dan graag zonder die lastige vliegen.