Welkom in Nunspeet, feestelijke naturalisatiedag

Foto: Gemeente Nunspeet

In een volle trouwzaal in het gemeentehuis van Nunspeet, was er donderdagavond een feestelijke bijeenkomst in het kader van de Landelijke Naturalisatiedag. Op deze dag worden in alle gemeenten de mensen die het afgelopen jaar het Nederlanderschap hebben verkregen, in het zonnetje gezet.

In Nunspeet zijn dit jaar 26 personen genaturaliseerd tot Nederlander. Zij waren donderdagavond door burgemeester Van de Weerd uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis, in het bijzijn van hun familie/naasten. Veel genodigden en belangstellenden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van de burgemeester.

Naturalisatieceremonie

Om het verkrijgen van het Nederlanderschap op een passende manier af te ronden, heeft de regering hiervoor een speciale ceremonie ingevoerd. Deze ceremonie geeft de bijzondere band aan die door de naturalisatie ontstaat tussen de nieuwe staatsburger en Nederland. Ook is het een bevestiging van het feit dat de nieuwe staatsburger met de naturalisatie alle rechten en plichten krijgt en aanvaardt die aan het Nederlanderschap zijn verbonden. Het bijwonen van de naturalisatieceremonie is verplicht. Iemand krijgt pas na deelname aan deze bijeenkomst en na het afleggen van de verklaring van verbondenheid het Nederlanderschap, en kan daarna een Nederlands paspoort aanvragen. Alle betrokken personen hebben in het afgelopen jaar deze verplichte ceremonie bijgewoond. Het gaat om mensen uit Iran, Pakistan, Polen, Groot-Brittannië, Syrië, Filipijnen, Spanje, Argentinië en Somalië.

Foto: Gemeente Nunspeet
Foto: Gemeente Nunspeet