Werkzaamheden Boaz-Jachinschool te Elspeet

6 Januari is aannemersbedrijf Bleijenberg gestart met de werkzaamheden in de Boaz-Jachinschool te Elspeet. De school wordt grondig verbouwd en aangepast aan de eisen van deze tijd. De kinderen en hun leerkrachten verblijven het komende half jaar in een noodgebouw. Een hele operatie die nogal wat voorbereiding vergde.

Begin december verscheen het verhuisbedrijf en werden 500 verhuisdozen geleverd. Er werd begonnen met het vullen van de dozen en vooral ook het sorteren van de spullen. Wat moet mee naar de noodlokalen, wat moet worden opgeslagen, wat kan worden weggegooid? Een hele puzzel… Ondertussen verrees op het eens zo mooie grasveld een nieuw gebouw. Nadat de grond was afgegraven stond midden op het terrein nog een eenzame boom. Deze was te mooi weg te gooien, hij is met zorg uit de grond gehaald en verblijft momenteel bij onze hovenier Buijtengewoon. In 5 weken is een compleet noodgebouw neergezet met 10 lokalen, een aantal kantoorruimtes en opbergmogelijkheden. Buiten is een nieuw schoolplein gerealiseerd dat straks ook tijdelijk door de Da Costa school gebruikt gaat worden. Op het plein staat een grote container met daarin alle speelmaterialen voor buiten.

In de week voor de kerstvakantie werd er verhuisd. Woensdag werd door een heel aantal moeders hard gewerkt aan het schoonmaken van de nieuwe lokalen, waarna ’s avonds door de Ouderraad en een aantal andere vaders al veel spullen werden verhuisd. Donderdag mochten de kinderen helpen met het overbrengen van allerlei kleine spullen.

Maandagmorgen 23 december stonden om 7 uur 16 verhuizers in de startblokken om de overige spullen (kasten, digiborden, enz.) te verhuizen. Wat een teamwork! Rond 14 uur was de school leeg,.

Maandagavond heeft de brandweer van de gelegenheid gebruik gemaakt om in het lege gebouw te oefenen. In de kerstvakantie was er tijd om ons ICT-netwerk weer op te bouwen, de computers en digiborden aan te sluiten enz. Maandag 6 januari werden alle lokalen ingericht, waarna dinsdag de kinderen de eerste lessen in het nieuwe gebouw kregen.

Inmiddels zijn eerste 2 weken al weer voorbij en constateren we dat deze goed verlopen zijn. Er zijn wat kleine dingetjes, zo werkte de kachel nog niet optimaal, is er soms wat lekkage, maar over het algemeen zijn we tevreden. Ook qua geluidsoverlast mogen we niet mopperen.

Intussen gebeurt er in het oude schoolgebouw al heel veel. De plafonds zijn inmiddels verwijderd, de vloerbedekking is weggehaald. In de komende weken zal de school een metamorfose ondergaan. Muren zullen worden afgebroken, trappen worden verwijderd, enz. Daarna begint het opbouwen en gaat het personeel hopelijk zien dat het oude gebouw verandert in een mooi, toekomstbestendig schoolgebouw.