Woningbouw aan de Plesmanlaan

Foto: Pixabay

Op 31 januari 2020 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van 15 appartementen en 6 grondgebonden woningen aan de Plesmanlaan 14 te Nunspeet. Onderdeel van het project ‘Landgoed Zonneheuvel’ is de uitvoering van een landschapsplan.

Vanwege de benodigde afwijking van het bestemmingsplan moet de omgevingsvergunning worden voorbereid volgens de uitgebreide Wabo-procedure en is een verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist. Daarvoor wordt de raad gevraagd om de verklaring van geen bedenkingen af te geven. Ook wordt de raad gevraagd om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied met de bestemming horeca. Ter plaatse is hotel Vennendal gevestigd. Het geldende bestemmingsplan biedt namelijk nog forse uitbreidingsmogelijkheden, die met dit initiatief moeten komen te vervallen.

Nadat de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven en er geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning en de vergunning ongewijzigd wordt verleend, kan worden overgegaan tot verlening van de omgevingsvergunning. Ook zal aan de gemeenteraad worden voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied aan het Vennenpad 5 met de bestemming ,horeca’.