ChristenUnie wil overgangsregeling inzameling  oud papier

Foto: RTV Nunspeet

De ChristenUnie heeft in de vergadering van de Commissie Maatschappij en Middelen op 9 januari 2020 aangedrongen op een overgangsregeling voor de inzameling van oud papier. Diverse scholen en vrijwilligersorganisaties doen mooie dingen met het geld dat zij verdienen met de inzameling. In november kregen zij een brief van de gemeente met de mededeling dat de inzameling per direct beëindigd moet worden. Zo ontstaat er een gat in de begroting.

De opbrengst van oud papier is drastisch gedaald. Daardoor is het financieel niet meer rendabel om het in te zamelen. De abrupte beëindiging van de inzameling is voor scholen en andere organisaties een onaangename verrassing en zelfs een schok.

Gemeenteraadslid Jennifer Elskamp: “We hebben verschillende organisaties en scholen gesproken en zijn onder de indruk geraakt van de impact van de opbrengst van oud papier. CGK Ichtus steunt met dit geld het onderwijs aan twintig Romakinderen. De Immanuëlschool heeft het geld begroot voor de outdoordag van de kinderen en de De Ridderschool en de Van Stuyvenbergschool gebruiken het geld onder andere voor het leerlingenvervoer. Er ontstaan flinke gaten in de begroting.
We realiseren ons dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor het instorten van de markt, maar vragen het college wel om een overgangsregeling. Gemeentebelang heeft hier schriftelijke vragen over gesteld en wij hebben in de commissie maatschappij en middelen aanvullende argumenten aangedragen voor een overgangsregeling.” De wethouder heeft toegezegd om te zoeken naar een passende oplossing voor organisaties, scholen en verenigingen.