Leefomgeving mooi of zooi?

Gemeentebelang heeft op 12 februari een themabijeenkomst onder de titel ‘onze leefomgeving mooi of een zooi?’ georganiseerd.

Met inwoners, belangengroepen en politici is gediscussieerd over de duurzaamheidsplannen op de directe leefomgeving. De media staan er vol van: politici en wetenschappers die maatregelen voorstellen om de leefomgeving duurzamer te maken en te behouden voor de toekomst. Door de inleidende sprekers vanuit de gemeente en een expert die ervaring heeft met een wijk die van het gas af gaat, werd inzicht gegeven hoe we regionaal gaan komen tot een plan om invulling te geven aan het opwekken van duurzame energie. De komende maanden gaat de regio opgedane informatie van bijeenkomsten verwerken in het plan. Zonnevelden, windmolenparken of energielandgoederen? Wat zijn de kansen en mogelijkheden? En hoe gaat onze leefomgeving er dan uitzien? Wij zullen de concept Regionale Energie Strategie daarvoor moeten afwachten.

Stellingen

Aan de hand van stellingen werd daarna door de deelnemers van gedachte gewisseld  over veel aspecten van deze materie. Met name de stellingen over haalbaarheid en betaalbaarheid leiden soms tot een pittige maar goede discussies. De uitdaging blijft dat bijna iedereen beseft dat er wat moet gebeuren om aarde duurzaam te maken maar dat dit ten koste kan gaan van onze leefomgeving en veel geld kost. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. De deelnemers waren wel blij dat bij deze bijeenkomst ook de inwoners in de discussie betrokken worden, want zij gaan straks de directe gevolgen van de voorgestelde maatregelen voelen in de portemonnee en zien in de directe leefomgeving. Draagvlak en communicatie spelen dan ook een belangrijke rol. Dit kwam ook duidelijk naar voren en  wethouder Groothuis heeft nu al aan kunnen geven dat hij dit meeneemt in de verdere uitwerking van de Energietransitie. Het rapport met de bevindingen van de gehele avond zullen binnenkort aan hem overhandigd worden.