Plan van aanpak vuurwerkbeleid

Foto: Pixabay

De gemeente Nunspeet heeft de afgelopen jaarwisseling met de direct betrokkenen besproken. Op openbare orde gebied hebben zich geen problemen voorgedaan.

De schade aan gemeentelijke eigendommen is behoorlijk. In de gemeente Nunspeet was de schade € 8000,–. Het gaat dan vooral om verkeersborden en afvalbakken. Ook was er een blad van een tafeltennistafel vernield.

Aandacht wordt gevraagd hoe vanuit het milieuoogpunt om te gaan met illegale vuren in het buitengebied. Afspraken en aanbeveling en zullen worden opgenomen in het draaiboek voor de komende jaarwisseling. Een plan van aanpak wordt opgesteld, zo mogelijk met Elburg en Oldebroek, hoe om te gaan met illegale vuren in het buitengebied.

Plan van aanpak ‘illegale vuren’ zal zich mede richten op daadwerkelijk optreden c.q. handhaving i.r.t. verbranden afval. Ontmoedigingsbeleid zal worden gehandhaafd daarbij de landelijke beleidslijn volgend inzake vuurwerkverbod.