26 Sollicitanten voor het burgemeestersambt Epe

Foto: Pixabay

Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Epe (circa 33.151 inwoners) hebben zich 26 sollicitanten gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.

Onder de kandidaten bevinden zich 19 (oud-)wethouders en 3 (oud-)volksvertegenwoordigers (Europees parlement, rijk, provincie, gemeente). De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 39 tot 62 jaar. Er zijn 15 vrouwelijke kandidaten.

De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt:

CDA  3, ChristenUnie  3, D66  3, GroenLinks  5, Lokale Partij  2, PvdA  3, VVD  3,  en 4 Onbekend.

Procedure

Na het zomerreces zal John Berends gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente Epe. Samen bespreken zij de selectie van de sollicitanten waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting half oktober 2019 in de gemeenteraad van de gemeente Epe worden vastgesteld.

De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als Rijksheer.