Cliënten Pro Juventus houden eigen behandelaar

Onderschrift bij foto: Ayhan Tatlicioglu, directeur Inter-psy en Liesbeth Vos – van de Weg, wethouder gemeente Oldebroek, ondertekenen de overeenkomst. Foto: Gemeente Oldebroek

Jeugdigen in de regio Noord-Veluwe die ambulante specialistische hulp krijgen van jeugd-ggz aanbieder Pro Juventus, krijgen de mogelijkheid om hun behandeling bij dezelfde behandelaar en zonder wachttijden voort te zetten. Deze mogelijkheid ontstaat doordat Inter-psy bereid is behandelaars en cliënten van Pro Juventus over te nemen. Pro Juventus kampte al enige tijd met financiële problemen en beëindigt zijn werkzaamheden per 1 maart 2020.

Een overeenkomst waarbij zorgcontinuïteit voor alle jongeren is geregeld, is op dinsdag 25 februari 2020 ondertekend door de betrokken partijen: Inter-psy, Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe (ISNV) (inkoper namens alle aangesloten gemeenten) en wethouder Liesbeth Vos – van de Weg van de Gemeente Oldebroek namens de aangesloten gemeenten. Met deze overeenkomst is een dreigende breuk in de zorgcontinuïteit voor circa 230 kinderen/jongeren in de regio van de baan. Het garanderen van deze zorgcontinuïteit heeft voor alle betrokkenen steeds voorop gestaan.

Inter-psy heeft een gedeelte van de behandelaars (psychologen, orthopedagogen enz.) van Pro Juventus in dienst genomen. Niet alleen de jeugdigen, maar ook het dossier gaat mét de behandelaar mee naar Inter-psy, na instemming van ouder(s) en/of jeugdige. Behandelingen worden voortgezet op dezelfde locatie aan de Veluwelaan in Wezep. Ouders of jeugdigen die, ondanks de aangeboden voortzetting bij dezelfde behandelaar, een voorkeur hebben voor een andere zorgaanbieder, behouden hun keuzevrijheid. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: “Het kunnen bieden van continuïteit in de behandeling van deze kinderen en jongeren is essentieel. We zijn blij dat Inter-psy hiertoe bereid is.”

Vragen?

Heeft u (als cliënt) vragen over behandeling bij Pro Juventus/Inter-psy? Dan kunt u contact opnemen met Pro Juventus/Inter-psy via 038 443 12 50. Voor algemene vragen over het overnameproces belt u met de gemeente Oldebroek, beleidsmedewerker Jeugd, via 0525 63 82 00.