Corona besmetting bij patiënt in ziekenhuis St Jansdal en inwoner van Ermelo

Foto: St Jansdal Harderwijk

In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, is maandagmiddag 9 maart bij een patiënt in de kliniek het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) vastgesteld. Het gaat om een patiënt die afgelopen nacht via de spoedeisende hulp is heropgenomen met luchtwegklachten en koorts. 

Beschermende maatregelen

De betreffende patiënt wordt conform protocol verpleegd in strikte isolatie. Andere patiënten die in contact zijn geweest met deze patiënt worden geïsoleerd verpleegd en nauwkeurig gecontroleerd op ziekteverschijnselen. 

Contactonderzoek

Door het St Jansdal is direct een contactonderzoek opgestart onder patiënten en medewerkers. Eventueel vervolgonderzoek wordt in overleg met de GGD uitgevoerd.

Operaties en (polikliniek)bezoeken

De besmetting heeft geen gevolgen voor de patiëntenzorg in St Jansdal. Alle geplande operaties en (polikliniek) bezoeken gaan gewoon door. Wel vraagt het St Jansdal patiënten en bezoekers niet naar het ziekenhuis te komen als zij luchtwegklachten (hoesten en benauwdheidsklachten) hebben.

Het te volgen beleid wordt in nauw overleg met de GGD afgestemd.

Inwoner Ermelo in thuisisolatie

De patiënt uit Ermelo zit in thuisisolatie en maakt het naar omstandig heden goed, meldt de GGD.