Eerste stappen gezet naar lokaal sportakkoord

Foto: Gemeente Elburg

Dinsdagavond 5 november was de kantine van SV ‘t Harde goed gevuld. Verschillende sportverenigingen en clubs waren bij elkaar om met elkaar de thema’s te verkennen die binnen de gemeente belangrijk zijn voor sport en bewegen.

Daarnaast werden de eerste stappen gezet naar een lokaal sportakkoord. Onderdelen die tijdens deze avond onder andere aan bod kwamen waren: Op welke manier kunnen sportverenigingen en het onderwijs nog meer samenwerken. Hoe kan in de gemeente Elburg sporten met een beperking gepromoot worden. Worden de openbare sportvoorzieningen voldoende gebruikt. En hoe kunnen we meer mensen in de gemeente Elburg met plezier aan het sporten en bewegen krijgen.

Foto: Gemeente Elburg
Foto: Gemeente Elburg