Harderwijk is de oudste stad van de Veluwe

Foto: Omroep Gelderland
De meeste mensen kennen Harderwijk van het Dolfinarium en de visserijgeschiedenis, maar het is ook één van de oudste steden van Gelderland en de oudste stad van de Veluwe. Dat blijkt uit een document dat bewaard wordt in het gemeentehuis van Harderwijk. Het gaat om de stadsbrief uit 1231. Dit is het oudste document dat het archief in Harderwijk in huis heeft.
 

Rudolf Bosch werkt bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe waar ook het stadsarchief van Harderwijk onder valt. Hij is heel voorzichtig met de stadsbrief. Het is een kleine akte waar in het latijn de rechten van de stad Harderwijk worden opgesomd.

‘Hier staat dat inwoners zelf hun stadsbestuurders mochten kiezen, recht mochten spreken en markten mochten organiseren. Het is de oprichtingsakte van de stad Harderwijk’, legt Bosch uit.

Territorium afbakenen

Onder de brief hing oorspronkelijk waarschijnlijk een zegel van graaf Otto II van Gelre, maar die is verloren gegaan. Waarom gaf graaf Otto stadsrechten aan Harderwijk? Daarmee stond hij in feite zijn macht af aan zijn onderdanen.

Bosch: ‘Graaf Otto wilde de inwoners van Harderwijk aan zich binden. Met het verlenen van stadsrechten bakende de graaf zijn territorium af. Harderwijk was een belangrijke plaats aan de oude Zuiderzee. Met de stadsrechten drukte graaf Otto een Gelderse stempel op Harderwijk.’

De Stadsbrief     Foto: Omroep Gelderland