Kerk houdt Biddag voor de voedselbank Harderwijk / Ermelo / Putten

Het is de tweede woensdag van maart en voor christenen is dat een bijzondere dag: Biddag. Een dag die vooral wordt gevierd door de wat meer traditionele protestantse kerken in Nederland. Ook in Putten wordt deze dag gevierd. Bij de Hervormde Gemeente staat de Biddag geheel in het teken van de voedselbank Harderwijk / Ermelo / Putten.

Oorspronkelijk heet Biddag voluit: Biddag voor gewas en arbeid. De dag is in de Middeleeuwen ontstaan. Als er dan iets ergs gebeurde zoals een ramp of oorlog, dan werd er een hele dag niet gewerkt, maar gebeden. Eigenlijk werd er even bij stil gestaan dat de gelovigen afhankelijk zijn van anderen, de omstandigheden en van God. 

En dat is nu niet veel anders. Heel veel mensen in de maatschappij zijn afhankelijk van de hulp van anderen. Daarom kiest de Hervormde Gemeente in Putten er voor om juist voor die groep mensen hulp te bieden. Net als voorgaande keren op biddag wordt er een inzameling gehouden door drie kerken voor de voedselbank. 

Lijst

De voedselbank heeft van te voren een lijst gemaakt met producten  waar dringend behoefte aan is. Bijvoorbeeld kaas, worst en wasmiddel. Ook kunnen er koffiezegels worden ingeleverd, zodat de voedselbank daar koffie voor kan kopen. 

Voorafgaand aan de diensten worden de producten door de organisatie samen met jongeren ingezameld. Morgen wordt er een inventarisatie gemaakt en worden alle ingeleverde producten naar de voedselbank gebracht.