vv Nunspeet huldigt jubilarissen

40 jaar lid bij vv Nunspeet. Foto: Erik de Weerd

De voetbalvereniging Nunspeet heeft tijdens haar nieuwjaarsreceptie van afgelopen vrijdag 3 januari, 23 jubilarissen gehuldigd.

De vereniging wilde dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en nodigden speciaal voor deze avond de jubilarissen uit met de familie.

Er werden maar liefst 22 jubilarissen gehuldigd voor hun 65, 60,50, 40 en 25 jarig lidmaatschap. Een unicum zelf van 68 jaar lidmaatschap.

Voorzitter Rob Buis ging in zijn nieuwjaarstoespraak in op de ontwikkelingen binnen de club. De helaas noodzakelijke hoofdtrainer wissel heeft gelukkig wel tot behoud in de 1e klasse D geleid.

Hij noemde ook de vele kampioenen bij de jeugd en enkele senioren.

Er zijn grote stappen gezet in de financiële huishouding, met nadrukkelijke hulde aan het interim bestuur én de financiële commissie. We hebben als nieuw bestuur, de afgelopen maanden veel werk verzet in het beleidsplan, vrijwilligersbeleid.

De 1e fase Revitalisering van het sportpark in de vorm van een nieuw kunstgrasveld is inmiddels gerealiseerd en nu wordt dit  jaar gestart met de bouw van de kleedkamers, met mogelijk mogelijk een nieuwe accommodatie van kantine , bestuurskamer, businesshome e.d. hier bovenop.

Dit laatste zal veel inzet vergen dmv ”Vanzelfsprekend hopen we dat dit haalbaar wordt. Daarbij zullen we alle hulp nodig hebben, van onze leden, vrijwilligers, sponsoren maar ook van de gemeente. 

We zijn hier al druk mee bezig en de komende periode worden de plannen verder uitgewerkt”. Er is al een 3d film gemaakt hoe het eventueel eruit kan komen te zien en dit werd getoond aan de aanwezigen.    

Daarna vond de huldiging plaats van de 22 jubilarissen door Betty Wieteler-Bruijnes, lief en leed comm en voorzitter Rob Buis.

Oorkonde, speld en arrangement bij Pec Zwolle:  68 jaar: Martin Juffer  en 65 jaar: Gerrit Bouw sr

Oorkonde en Nunspeet klompjes: 62 jaar: Henk Juffer

Oorkonde en speld: 50 jaar: Jaap Frens, Wim Stegeman

Nunspeet horloge en speld: 40 jaar: Dennis Boelaart, Arnold Zoet, Egbert Kroneman, Fred Hup, Jaap Schipper, Lammert Brummel, Henk de Groot, Roelof Vis, Willem Beelen, Henri Niebeek

Speld 25 jaar: Ruud van Rijn, Gerard Tabak, Martin Drost, Gerjan Mulder, Henri Drost, Mitchel Toes en Rene Karzijn

Alle jubilarissen kregen nog bloemen overhandigd .

Martin Juffer 68 jaar lid.
Foto: Erik de Weerd
Gerrit Bouw sr 65 jaar lid bij de voetbalvereniging Nunspeet.
Foto: Erik de Weerd
Henk Juffer 62 jaar lid.
Foto: Erik de Weerd
Wim Stegeman en Jaap Frens 50 jaar lid.
Foto: Erik de Weerd
40 jaar lid bij vv Nunspeet. Foto: Erik de Weerd
25 jaar lid bij de vereniging. Foto: Erik de Weerd
Foto: Erik de Weerd
Voorzitter Rob Buis. Foto: Erik de Weerd
Gerjan Mulder.  Foto: Erik de Weerd