Wat is de status van het nieuwe zwembad met sport- en turnhal?

Wat is de status van het nieuwe zwembad met sport- en turnhal? En wanneer gaat de bouw beginnen? Allemaal goede vragen over de stand van zaken ten aanzien van sportpark De Wiltsangh.

Wethouder Mark van de Bunte vertelt…

Op dit moment zit de gemeente Nunspeet in de afrondende fase van de aanbesteding. Er is nog geen plaatje beschikbaar van het nieuw te bouwen zwembad met sport- en turnhal, maar men is druk aan het ‘rekenen’ en ‘tekenen’.

Momenteel zit de gemeente met twee (geselecteerde) partijen aan tafel. De ene partij is de bouwer en de andere partij is de installateur. Gezamenlijk gaan zij een totaalplaatje maken van het nieuwe sportcomplex op sportpark De Wiltsangh. Het totaalplaatje is niet alleen de verschijningsvorm van het nieuwe zwembad met sport- en turnhal, maar betreft bijvoorbeeld ook de infrastructuur, zoals fietspaden en parkeerplaatsen.

Het spreekt voor zich dat de gemeente de komende weken met man en macht in de weer gaat om het plaatje af te ronden. Doordat de gemeente rechtstreeks met de bouwer en installateur aan tafel zit kunnen ze snel schakelen. De intentie van de gemeente Nunspeet is om op korte termijn een voorlopige gunning te geven aan de winnaars van de aanbesteding. Een voorlopige gunning is de intentie om met de geselecteerde partijen verder te gaan. En de voorlopige gunning gaat besproken worden als college om het totaalplaatje zo goed als mogelijk aan te bieden aan de gemeenteraad.

De definitieve gunning (en dus de beslissing) is in handen van de gemeenteraad. Zij beschikken over het budgetrecht en zijn de baas van de gemeente. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen en zij geven vervolgens opdracht aan het college. Zo ook ten aanzien van het nieuwe zwembad met sport- en turnhal. Het is het streven om voor het zomerreces het totaalplaatje aan de raadsleden te presenteren. Op basis van de bevindingen van de gemeenteraad kan er worden verder gegaan met het plan en kunnen alle betrokkenen geraadpleegd worden.