Zwarte band Taekwon-Do op latere leeftijd

Foto: Taekwon-do School Martowirono

Afgelopen zondag hebben Ruud Overes (50 jaar) en Jan Blom (bijna 70 jaar) tijdens het landelijke Dan-examen in Vianen, hun zwarte band Taekwon-Do behaald.

Een bijzondere prestatie, vooral gezien de leeftijd van beide heren. Ruud, afkomstig uit Emst is 6 jaar geleden begonnen met de beoefening van Taekwon-Do. Sinds enkele jaren assisteert Ruud bij de jeugdles in Epe. Jan hoopt in januari de leeftijd van 70 jaar te bereiken en is bijna 25 jaar geleden, bij zijn oud instructeur Waldie Martowirono, begonnen met de beoefening van de Koreaanse zelfverdedigingskunst.

Als doel hadden beide heren het behalen van de zwarte band. Na een intensieve trainingsperiode was het afgelopen zondag zover. In Vianen vond het landelijke Danexamen plaats dat bestond uit  een theorie- en praktijkgedeelte. Voor wat betreft het praktijkgedeelte moesten de examenkandidaten verschillende stijlfiguren en diverse vormen van sparring en zelfverdediging demonstreren. Voor Ruud kwam hier nog het onderdeel breektesten bij. Beiden legden een zeer goed examen af en bereikten daardoor een mijlpaal in de beoefening van Taekwon-Do.