Vervolgopdracht procesbegeleider Kulturhus Elspeet

Burgemeester en wethouders van Nunspeet hebben besloten de heer Frans de Lange een vervolgopdracht te geven om de mogelijkheden voor het Elspeter Kulturhus verder te onderzoeken.

Op 19 december 2019 heeft de heer De Lange aan de gemeenteraad de resultaten van de gesprekken met betrokkenen gepresenteerd, en geadviseerd hieraan een vervolg te geven. Dat gaat de komende periode gebeuren. Naar verwachting zal de heer De Lange rond 1 maart a.s. het eindrapport presenteren.

Er is al vele jaren sprake van een moeizame exploitatie van het Kulturhus, waardoor het oorspronkelijke idee – het ten behoeve van de lokale gemeenschap onder één dak samenbrengen en doen samenwerken van een  breed scala van organisaties en instellingen op het gebied van cultuur, welzijn, zorg en dienstverlening – onder druk staat.