Belijning aangebracht in het centrum

Ondernemers, gemeente, Stichting Nunspeet uit de Kunst en De Plekkenmakers zijn eind april gezamenlijk een traject gestart. Het doel hiervan is aan de ene kant de mogelijkheden voor ondernemen binnen de 1,5 meter economie te ontwikkelen en aan de andere kant om met elkaar te zorgen dat het centrum ook voor de langere termijn veilig en aantrekkelijk blijft voor het publiek.

Daarin wordt voor nu alvast ingezet op snelle acties. Zo is half mei besloten om fietsen te weren uit de Dorpsstraat en van de Markt, zodat er maximale ruimte wordt geboden voor bezoekers.

Er zijn tijdelijke fietsparkeerplekken gemaakt bij de Harderwijkerweg en Brinkersweg en via borden en toezichthouders wordt het publiek aangesproken om rechts te houden en geen fietsen te parkeren in het voetgangersgebied.

Binnen het gekozen concept en beeldmerk, uitgewerkt door Creative Builders, zijn dinsdag looplijnen aangebracht. Vervolgens worden nog spandoeken geplaatst die mensen op een vriendelijke, natuurlijke wijze oproepen rechts te houden. De fietsparkeerplekken aan de rand van het voetgangersgebied en bij het gemeentehuis worden nog verder aangekleed en weergegeven met verwijsborden en er komen hangers voor de fietsen die verkeerd geparkeerd staan. De komende weken wordt ook ingezet op verder informeren en stroomlijnen van het bezoekend publiek.