RTV Nunspeet

RTV Nunspeet

advertentie

Privacyverklaring


RTV Nunspeet – verantwoordelijke

RTV Nunspeet verwerkt persoonsgegevens omdat het voor het goed functioneren van onze diensten soms nodig is om persoonsgegevens te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Wij zorgen ervoor dat deze persoonsgegevens zorgvuldig worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

RTV Nunspeet is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.rtvnunspeet.nl en andere diensten die RTV Nunspeet biedt.

In deze privacyverklaring wordt beschreven of, hoe en waarom RTV Nunspeet uw persoonsgegevens verwerkt. Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld in geval van wijziging van onze diensten. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.rtvnunspeet.nl

Welke persoonsgegevens gebruikt RTV Nunspeet en waarom?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die (in)direct herleidbaar zijn tot een persoon. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
 1. Contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres, etc.);
 2. Inbelgegevens;
 3. Ontvangen media (zoals foto's, filmpjes en berichten);
 4. Deelnamegegevens (bij deelname aan prijsvragen, donaties, veilingen, etc.);
 5. Klikgedrag en cookies;Apparaat gegevens (zoals IP-adres, toesteltype, browser, etc.).
RTV Nunspeet verwerkt, onder meer via het contactformulier op de website,

contactgegevens (naam, telefoonnummer, woonplaats en e-mailadres.) om u de gelegenheid te geven om bijvoorbeeld vragen te stellen of om opmerkingen te plaatsen bij programma’s van RTV Nunspeet. Wij verwerken, nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven, uw emailadres om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen.

Wij verwerken inbelgegevens zodat wij contact met u kunnen onderhouden, bijvoorbeeld wanneer u telefonisch contact met de redactie heeft gezocht.

Wij verwerken, al dan niet via het contactformulier, door u ingezonden foto's, filmpjes en berichten om deze te verwerken in ons media-aanbod. Als u deelneemt aan een platform van RTV Nunspeet geeft u met het plaatsen van deze (audiovisuele) bijdragen toestemming aan RTV Nunspeet deze bijdrage onbeperkt openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Wij verwerken uw deelnamegegevens bij deelname aan prijsvragen, acties, donaties of veilingen. Door deelname geeft u toestemming tot de verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens. RTV Nunspeet mag de verstrekte persoonsgegevens in het kader van een prijsvraag of actie uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media waaronder begrepen radio, televisie en internet.

RTV Nunspeet verzamelt ook persoonsgegevens via bezoek aan de website of app van RTV Nunspeet. Deze gegevens worden gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Ook verwerken wij persoonsgegevens om gepersonaliseerde advertenties te kunnen aanbieden op onze website en via onze app.

Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u een van onze online diensten bezoekt. Voor zover RTV Nunspeet met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van deze privacyverklaring. Bij het (eerste) bezoek aan onze website of app kunt u zelf uw voorkeuren aanpassen.

RTV Nunspeet heeft een aantal sociale media-accounts: Facebook, Twitter, Instagram en Youtube. Dit doen wij als omroep, omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen kan participeren in de nieuwsvoorziening. Bij de berichten die wij posten, kunt u reacties of 'likes' plaatsen. RTV Nunspeet gebruikt deze gegevens (hoeveelheid reacties of likes) om het bereik van RTV Nunspeet te analyseren en het aanbod beter te laten aansluiten bij de vraag. Op deze manier verbeteren wij continu onze dienstverlening.

Wij verzamelen, analyseren en combineren ook persoonsgegevens uit onze websites en apps om u, als u dat wilt, een gepersonaliseerd media-aanbod te kunnen bieden. Deze gegevens gebruiken we om een profiel aan te maken gekoppeld aan een unieke identificatiecode. Indien u hiervoor specifiek toestemming geeft in de browser of applicatie zullen we ook uw locatie bepalen op basis van bijvoorbeeld het gps-signaal van uw mobiele apparaat en deze informatie toevoegen aan het profiel. Het doel hiervan is om ons media-aanbod beter op uw (mogelijke) interesses te laten aansluiten. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en de gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard.

Tot slot verwerken wij mobiele telefoonnummers en emailadressen om u, als u dat wilt en nadat u daar toestemming voor hebt gegeven, te attenderen op nieuwe berichten van RTV Nunspeet over nieuwsfeiten waarvan u hebt aangegeven daarin geïnteresseerd te zijn. Ook hier is het doel van om ons media-aanbod beter op uw (mogelijke) interesses te laten aansluiten. In ieder nieuwsbericht is een link opgenomen met de optie om u weer af te melden voor deze dienst. De gegevens die wij verwerken in het kader van deze dienst worden niet gedeeld met derden en maximaal 1 jaar bewaard of vernietigd zodra u zich uitschrijft voor deze dienst.

Beveiliging

Medewerkers van RTV Nunspeet hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Wij maken gebruik van beveiligde netwerkverbindingen. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen u en ons beveiligd is. Gegevens die tussen uw en onze systemen verstuurd worden, blijven vertrouwelijk.

RTV Nunspeet maakt afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken en leggen deze vast in een verwerkersovereenkomst met deze externe partij.

Wat kan u van ons vragen?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn uw rechten opgenomen. De tekst van de AVG en verdere informatie daarover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:


U heeft onder meer de volgende rechten:
 • Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)
 • Recht van inzage (artikel 15 AVG)
 • Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
 • Recht op gegevenswissing/vergetelheid (artikel 18 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid/dataportabiliteit (artikel 20 AVG)
 • Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (Artikel 22 AVG)
Als u vragen of klachten heeft of één van de bovenstaande rechten wil uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

RTV Nunspeet

t.a.v. Privacy

Colijnstraat 48

8072 AW Nunspeet


Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens op een onjuiste manier verwerken of niet goed reageren op een klacht/vraag in dat verband, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • TV Nunspeet
 • Radio Nunspeet
 • RTV Nunspeet Visual Radio
 • Stationsomgeving
advertentie