Commissie ontstemd over plannen natuurbrandbestrijding VNOG

Foto: Brandweer Nunspeet

In de Commissie Algemeen Bestuur van donderdag 15 oktober is fel gereageerd op plannen van de VNOG om de aanrijtijden van de brandweer voor natuurbrandbestrijding te  verhogen van 20 naar 30 minuten. Er is grote twijfel bij de commissieleden over de inschatting van de VNOG waar het gaat om de risico’s van natuurbranden in de regio.

Zo is het ene natuurgebied anders dan het andere. In de gemeente Nunspeet is veel natuur in de omgeving van bewoning en dan is het nog altijd ,elke seconde telt’.  De VNOG zou meer rekening moeten houden met het verschil van de gebieden. De eerder aangewende inbreng zou niet serieus zijn genomen.

Het voorstel van de verandering van aanrijtijden kreeg dan ook felle kritiek. Terwijl de droogte toeneemt redeneert de VNOG blijkbaar anders. Er werden woorden gebruikt als ,onverantwoorde besluiten’ (CU) ,we worden voor een voldongen feit gezet (CDA) ,in onze bossen moet de categorie natuurbrand verhoogd worden van ernstig naar catastrofaal’ (SGP). Onbegrip en verontwaardiging sprak uit alle reacties van de commissieleden.

Het college wordt gevraagd om een zienswijze in te dienen om samen met de andere gemeenten deze plannen van tafel te krijgen. Burgemeester Van de Weerd (die bij de totstandkoming ,dichter bij het vuur zat’) relativeerde de felheid enigszins en ging er van uit dat het indienen van de zienswijze op korte termijn weinig effect zal hebben en dat ook gekeken moet worden naar preventie. Ook gaat hij er van uit dat het voorstel goed door vakmensen is overdacht. De zienswijze wordt wel ingediend en afhankelijk van de reactie daarop zal verder gekeken moeten worden of er amendementen ingediend worden en hoe dan gestemd zal worden over de plannen.