Geen weekmarkt in de week van kerst

Foto: RTV Nunspeet

In 2017 is er een marktverordening en een marktreglement gemeente Nunspeet vastgesteld. Hierin is opgenomen dat het college kan besluiten de weekmarkt om dringende redenen te verplaatsen of af te gelasten.

Op nationale feestdagen vindt geen weekmarkt plaats als die feestdag op een donderdag valt: in 2019 valt tweede kerstdag op donderdag 26 december. Uit een mondelinge peiling door de marktcommissie bij de weekmarktstandhouders blijkt dat er weinig animo is om de weekmarkt in die week te verplaatsen naar 23 of 24 december. Besloten is om in de week van kerst geen weekmarkt te houden.