Geluidsoverlast Lowlands kan gemeld worden

Foto: RTV Nunspeet

Op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 augustus 2019 vindt het evenement Lowlands op het evenemententerrein bij Walibi plaats.

Walibi heeft hiervoor de vereiste vergunningen, maar afhankelijk van de windrichting en het volume van de muziek kan dit overlast opleveren. Net als in 2018 vinden er geluid- metingen plaats in de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek.

Overlast doorgeven
Als men overlast ervaart tijdens het evenement, kan men dit direct melden via WhatsApp of per sms op nummer 06 82 66 35 75 (u kunt niet bellen). Men moet daarbij de mate van overlast, adres en postcode doorgeven.

Hiermee krijgt de geluidsdeskundige ter plaatse beter inzicht in de ervaren geluidsoverlast. U krijgt geen reactie op uw melding en de melding wordt niet als officiële klacht in behandeling genomen.

Klacht
Als men wilt dat de melding in behandeling wordt genomen als klacht, dan kan men de klacht doorgeven aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Alle geluidsklachten die daar binnenkomen met betrekking tot deze evenementen worden door de OFGV geregistreerd, geanalyseerd en indien van toepassing met advies teruggekoppeld aan de gemeente Dronten.

Daarnaast adviseert de OFGV over de resultaten van de geluidsmetingen die zij uitvoeren aan de gemeente Dronten.

De gemeente bepaalt vervolgens of, en zo ja wat, eventuele vervolgstappen zijn.

Verwerking meetresultaten
Met de meetresultaten van geluidmetingen, onderzoekt de gemeente of de vergunningsvoorschriften voldoende bescherming bieden en of ze nog voldoen aan de beste beschikbare technieken.

De uitkomsten hiervan worden besproken met de gemeente Dronten. Tevens zullen de resultaten in het najaar op de gemeentepagina verschijnen in de krant.