Hoop gloort voor samenwerking Dorpshuis en Oranjehof

Vorige week donderdag presenteerde procesbegeleider Frans de Lange de resultaten van zijn onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden voor het Kulturhus in Elspeet. Samen met Theo Hupse sprak hij onder andere met de besturen van Oranjehof en Stichting Dorpshuis Elspeet. Na aanvankelijke scepcis aan de zijde van Oranjehof lijkt er nu toch een opening te zijn om met meerdere partijen onder een dak samen te werken.

Wanneer het college van B&W het advies van de procesbegeleiders overneemt zal de komende twee maanden met betrokkenen verder gesproken worden. Zowel de huidige gebruikers als de beoogde nieuwe partners hebben hun voorwaarden en wensen kenbaar gemaakt. Hoewel er een aantal hobbels glad gestreken moet worden, lijkt een voor alle partijen aanvaardbare oplossing haalbaar.

Voorzitter van Stichting Dorpshuis Elspeet – Kees van den Bosch – stelt: “Voor ons is van cruciaal belang dat er een grote zaal beschikbaar blijft waar Elspeetse verenigingen uitvoeringen en evenementen kunnen organiseren. Verder is, naast ruimte voor de ouderen van Oranjehof, voldoende ruimte voor de peuters en kinderen in de dagopvang van Vrij Spel belangrijk. Het mooie is dat bij Vrij Spel kinderen van alle Elspeetse scholen samenkomen en daar ligt de sleutel naar verbinding in het dorp.”

Het stichtingsbestuur hoopt dat het open karakter in het gebouw zoveel mogelijk behouden kan blijven en er geen definitieve scheiding nodig zal zijn. Bestuurslid (tevens voorzitter Dorpsvereniging Elspeet) Maurits van Tubergen Lotgering: “Wij willen ons inspannen om tot een breed gedragen en duurzame invulling van het gebouw te komen, waarbij respect voor elkaar en verbinding in het dorp voorop staan. Wat zou het mooi zijn als alle Elspeters zich thuis kunnen voelen in het Dorpshuis!”