Motie brandweerzorg aangenomen

Foto: Brandweerpost Nunspeet

De voltallige gemeenteraad van Nunspeet heeft donderdag ingestemd met een motie die namens alle partijen werd ingediend door SGP-fractievoorzitter Harm Jan Polinder.

“De motie is een reactie op het concept dekkings- en spreidingsplan van de VNOG. Dat stelt voor om binnen de brandweerpost Nunspeet vijftig procent te bezuinigen op natuurbrandbestrijding. Vanuit het Nunspeetse korps kregen we het duidelijke signaal dat de VNOG daarmee een onaanvaardbaar risico neemt. Burgemeester Van de Weerd maakt namens onze gemeente deel uit van het Algemeen Bestuur van de VNOG. In onze motie hebben we hem de opdracht meegegeven om dit signaal daar helder over te brengen. Verder hebben we aan de VNOG gevraagd met een concreet voorstel te komen om deze voor ons niet acceptabele bezuiniging terug te draaien.”

De SGP-fractie is niet te spreken over de uitkomsten die in het voorgenomen dekkings- en spreidingsplan zijn gepresenteerd: “We gaan als gemeente fors meer betalen:  € 250.000,- op jaarbasis. De lokale brandweerpost wordt vervolgens substantieel gekort. Dat is niet uit te leggen aan de lokale brandweervrijwilligers en aan onze inwoners. Het bestuur en de directie hebben bij de vormgeving van de VNOG een aantal jaren geleden grote fouten gemaakt. Als gevolg daarvan moeten we nu dus flink bijbetalen én zouden bovendien deze bezuinigingen nodig zijn. Het is voor ons niet acceptabel dat onze vrijwilligers en onze inwoners daarvan de dupe zijn.”

Inleveren op natuurbrandbestrijding is voor Harm Jan Polinder niet in beeld. “De lokale brandweerpost heeft een uitgebreide onderbouwing gegeven waarom deze beslissing catastrofaal zal uitpakken in het geval er een natuurbrand uitbreekt. We houden binnen de post Nunspeet maar één voertuig over dat geschikt is voor de bestrijding van branden in onze bossen en natuurterreinen. Met de toenemende droogte en het grote risico op natuurbranden binnen onze gemeente aanvaarden we voor ons en voor de lokale brandweer een te groot risico. Dat moeten we niet willen.”

Het Algemeen Bestuur van de VNOG zal naar verwachting in januari 2020 het definitieve dekkings- en spreidingsplan vaststellen.