Nieuwbouw in Elspeet

Het college van B&W heeft ingestemd met het verzoek van Omnia Wonen om in samenwerking met Oranjehof 12 zelfstandige grondgebonden woningen en een groepsruimte in Elspeet (locatie Nachtegaalweg/Groenling ong.) te realiseren.

Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen en de omgevingsvergunning wordt op korte termijn verleend. Voor de verkoop van de betreffende gronden is een concept koopovereenkomst opgesteld.