Provinciale Staten ontevreden over antwoord bomenkap A28

Foto: Pixabay

Provinciale Staten van Gelderland zijn ontevreden over de antwoorden van Rijkswaterstaat over de bomenkap langs rijksweg A28. Dat maakt dat door alle fracties is aangedrongen op nader onderzoek.

Aan de hand van de antwoorden wordt dan een standpunt ingenomen door het Gelders college van gedeputeerde staten. Dat moet een vergunning afgeven voor de bomenkap.

Volgens CDA-Statenlid Hans van Ark uit Wapenveld gaat het om in totaal 6.750 vierkante meter te kappen bomen. “Dat is meer hout dan een dorp als Elspeet in een paar jaar kan opstoken”, zo zegt hij over de omvang van de voorgestelde bomenkap langs rijksweg A28 tussen Wezep en Harderwijk.

Het dossier blijft bij Van Ark vragen oproepen. Hij wil weten van het Gelders college waar de norm van tachtig meter vandaan komt. Plan is over een strook van dertig kilometer lang en tachtig meter breed alle bomen te kappen. Het betreft dan niet alleen de middenberm maar ook een strook langs de zijkanten van de snelweg. Voor Van Ark is het onduidelijkheid door wie de tachtig meter brede veiligheidsstrook is vastgesteld en waar de tachtig meter op is gebaseerd.

Een handtekeningenactie van Gemeentebelang Nunspeet leverde bijna vijfduizend handtekeningen op. Een gesprek tussen vertegenwoordigers van de vier betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat leverde als resultaat op dat medewerkers van de gemeenten en Rijkswaterstaat het traject nog eens gaan bekijken om te zien of waardevolle bomen kunnen worden gespaard. Ook is nieuwe aanplant toegezegd voor iedere te kappen boom. Dat hoeft niet persé langs de rijksweg te zijn.

Bekend werd dat ook bomen gekapt gaan worden langs de spoorlijn Amersfoort-Zwolle maar minder ingrijpend. Inmiddels neemt het verzet tegen de bomenkap ook vanuit Hulshorst toe. Gewezen wordt op het feit dat normen rond Natura 2000 en de bescherming van het Hulshorster zand ineens geen rol meer schijnen te spelen.

Rijkswaterstaat wil 1 november met de kap beginnen. Of deze datum haalbaar is blijft twijfelachtig, Provinciale Staten willen mogelijk in de vergadering van 31 oktober nog terugkomen op de voorgenomen bomenkap.