Tweede uitgifteronde woningbouwkavels Molenbeek van start

College van Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van woensdag 1 februari 2017 de tweede uitgifteronde start voor woningbouwkavels in de wijk Molenbeek.

Geïnteresseerden kunnen zich gedurende 14 dagen inschrijven. Inschrijvingsformulieren en informatie-sets kunnen worden gedownload via de websites van de gemeente (www.nunspeet.nl) en (www.kavelsinnunspeet.nl) of via de website (www.molenbeeknunspeet.nl). Op deze websites vindt u een overzicht van de kavels die nog vrij zijn (groen gemarkeerd). Ook de oppervlakte en de daaraan gekoppelde prijs van de vrije kavels worden hier weergegeven. Daarnaast vindt u op deze sites links van de andere aanbieders van woningen in de wijk Molenbeek. Op het gemeentehuis kunnen eveneens inschrijfformulieren en informatie-sets worden afgehaald. De inschrijvingsprocedure staat beschreven in het uitgiftebeleid wat is te raadplegen op de hiervoor vermelde websites. Ook staat hier de toewijzingsprocedure beschreven. Uitsluitend een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan zich inschrijven. Het inschrijfformulier is strikt persoonsgebonden. De gemeente vraagt aan belangstellenden die niet woonachtig zijn in de gemeente Nunspeet, een recent uittreksel (niet ouder dan drie maanden) op adres uit bevolkingsregister waaruit blijkt welke personen mee zullen verhuizen. De inschrijving kan alleen plaatsvinden met het speciale inschrijfformulier van de gemeente. Dit waarborgt dat alle benodigde gegevens van de gegadigden worden verkregen. Deze formulieren moeten uiterlijk dinsdag 14 februari 2017 zijn geretourneerd. Het inschrijfformulier moet de gegadigde voorzien van een handtekening en samen met een geldig legitimatiebewijs worden ingediend bij de gemeente. Als alternatief is het ook mogelijk zich binnen de gestelde termijn met gebruikmaking van de eigen Digi-D in te schrijven. Inschrijfformulieren die niet tijdig zijn ingediend of niet volledig zijn ingevuld en ondertekend zijn ongeldig en worden door de gemeente niet in behandeling genomen. Op het inschrijfformulier kan de gegadigde zijn voorkeur opgeven voor maximaal vijf bouwkavels. De volgorde van de voorkeuren is van belang voor de toewijzing van een bouwkavel. Met name de eerste voorkeur is van belang (zie toelichting op toewijzingsprocedure). Informatiebijeenkomst op 7 februari 2017 Op 7 februari 2017 is er een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis over de bouwkavels in plan Molenbeek. U bent van harte welkom in het gemeentehuis, van 17.00 uur tot 19.00 uur.