Vernieuwing en renovatie Boaz-Jachinschool in Elspeet

Het schoolgebouw van de Boaz-Jachin wordt gerenoveerd. De school is een rijksmonument uit de jaren 50 en doet eigenlijk niet meer aan de huidige eisen waaraan een school van deze tijd moet voldoen.

Ook de Da Costaschool in Elspeet krijgt nieuwbouw op hun huidige locatie. Op deze locatie staat ook de gymzaal van Elspeet. Deze gymzaal is verouderd en dient gerenoveerd of vervangen te worden.

Gezien de nieuwbouwontwikkeling van de school en de hoge renovatiekosten (inclusief verduurzaming) heeft het college besloten voor de gymzaal te kiezen voor nieuwbouw in een integrale ontwikkeling met de school

Tevreden

Naar verwachting zal de ingebruikname in het najaar van 2020 zijn. De oude gebouwen op de locatie van de Da Costa (school en gymzaal) zullen dan worden gesloopt.                 

Wethouder Leen Van der Maas is blij met deze stap: “Alle inzet is erop gericht om na de zomervakantie 2020 het nieuwe schooljaar te starten in een prachtig nieuw schoolgebouw”, aldus de wethouder.