Pilot logeerzorg in Heerde en Epe geselecteerd door ministerie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) riep vorig jaar gemeenten op voorstellen in te dienen  voor ‘logeerzorg’. De gemeenten Heerde en Epe sloegen de handen ineen met zorgaanbieders Viattence, Herstelzorg Nederland en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Hun voorstel werd samen met 9 andere voorstellen door VWS geselecteerd. Woensdag 17 april jl. lanceerde minister Hugo de Jonge van VWS  de 10 pilots symbolisch tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten.

Logeerzorg

Logeerzorg is een vorm van geplande respijtzorg met een ‘sociale noodzaak’. De ‘zorgvrager’ gaat tijdelijk ergens logeren waar de nodige zorg voorhanden is. Dat heeft twee voordelen. De mantelzorger krijgt ‘respijt’ van de mantelzorg en kan even op adem komen. Vele mantelzorgers raken namelijk overbelast. Tegelijk vergroot logeerzorg de kans dat de zorgvrager langer thuis kan blijven wonen.

Informatie en inzicht

Meer informatie over de start van de 10 pilots vindt u op de website van de rijksoverheid. Met de pilots krijgt logeerzorg een nieuwe impuls. Bovendien hopen de deelnemende gemeenten én het ministerie zo meer inzicht te krijgen in de vraag ernaar en de meerwaarde ervan. Samen met de gemeente Heerde bereidt onze gemeente de pilot nu voor, zodat deze in mei van start kan gaan.