Parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk in Nunspeet officieel van start

Onlangs is de Coöperatie Parkmanagement De Kolk met de ondertekening van de akte officieel opgericht.

Hiermee gaat parkmanagement op dit Nunspeetse bedrijventerrein officieel van start en is de eerste parkmanagementorganisatie in de gemeente Nunspeet een feit. De akte is ondertekend door wethouder Jaap Groothuis en de bestuursleden. Ondernemers en gemeente zijn blij dat parkmanagement nu kan starten. Bij de vestiging op het bedrijventerrein De Kolk zijn de ondernemers verplicht om hieraan deel te nemen.

Parkmanagement is het beheer van een bedrijventerrein om de kwaliteit op peil te brengen en te houden. Zo worden onder andere beheer van de openbare ruimte, bewegwijzering en collectieve beveiliging gezamenlijk opgepakt, het (verplichte) basispakket. Van de Coöperatie is eveneens het bestuur formeel benoemd. De voorzitter van dit bestuur, Frank van den Dragt van Houtbewerking op Maat, is heel blij met de oprichting: “Wij zijn één van de eerste bedrijven op het bedrijventerrein De Kolk. Door de gezamenlijke aanpak zien wij het voordeel van parkmanagement: het is nu een mooi terrein en dat willen we graag mooi houden. Ik wil me als voorzitter dan ook inzetten om van parkmanagement een succes te maken.” De gemeente Nunspeet heeft de start van parkmanagement op De Kolk gefaciliteerd. Ze heeft PM3 Omgevingsmanagement opdracht gegeven om een visie op te stellen en zorg te dragen voor de implementatie. Wethouder Jaap Groothuis: “Samen met parkmanagement willen we de kwaliteit op De Kolk hoog houden. We willen na de start het basispakket parkmanagement uitbreiden met andere diensten en ook gaan combineren met duurzaamheidsmaatregelen”